EFEBEY HAVACILIK

Zirai İnsansız Hava Araç Sistemleri

0+

Bitirilmiş Proje

0+

Planlanmış Görev

0

Bölgede Ekip

0

Yurtdışı Projesi

Neler Yapıyoruz

Biz; tarımsal ve ekolojik kaynakların sürdürülebilir kullanımını sağlamak amacıyla, tarımda verimliliği korurken çevreye verilen zararı azaltarak, kısa ve uzun dönemde ekonomiyi canlı tutmak ve tarımla çalışanların yaşam kalitesini yükseltmek amacıyla günümüzün en son teknolojilerinin kullanılmasını ve bu alanların zaman, enerji, maliyet açısından daha verimli bir hale getirilmesini hedefliyoruz.

  • Zirai İlaçlama
  • Rekolte Analizi
  • Tohum Serpme
  • Yüksek İltifada Çalışma
  • Zor Coğrafi konumlarda Çalışma

Vizyonumuz

Zirai insansız hava araçları son yıllarda pek çok mühendislik alanında kullanılmaya başlamıştır. Kullanılacağı alandaki teknik özelliklere göre çeşitli tasarımlar yapılmaktadır. Günümüzde ise çeşitli spor etkinliklerinin izlenmesi, doğal afet durumları ve yüksek maliyetlerin önüne geçeceği tahmin edilen tarım alanlarında kullanılmaktadır. Zirai insansız hava araçlarının tarımda çeşitli faydaları bulunmaktadır ve hassas tarımı yönlendiren teknolojilerden biridir. Hassas tarım, teknolojinin kullanımı yoluyla üretkenliği, mahsul verimini ve karlılığı arttırmaktadır.