Volunteer Section

VİZYONUMUZ

Zirai insansız hava araçları son yıllarda pek çok mühendislik alanında kullanılmaya başlamıştır. Kullanılacağı alandaki teknik özelliklere göre çeşitli tasarımlar yapılmaktadır. Günümüzde ise çeşitli spor etkinliklerinin izlenmesi, doğal afet durumları ve yüksek maliyetlerin önüne geçeceği tahmin edilen tarım alanlarında kullanılmaktadır. Zirai insansız hava araçlarının tarımda çeşitli faydaları bulunmaktadır ve hassas tarımı yönlendiren teknolojilerden biridir. Hassas tarım, teknolojinin kullanımı yoluyla üretkenliği, mahsul verimini ve karlılığı arttırmaktadır.

Web sitesine göz atarak, şartlarımızı kabul etmiş olursunuz. Bilgi Paylaşımı
Kabul Ediyorum