Yüksek Yoğunluklu Projektörler

Yüksek Yoğunluklu Projektörler

Sahne, mimari ve benzeri uygulamalar için yüksek yoğunluklu projektörler, gelişmiş görsel efektler sağlayan kontrol edilebilir bir görüntü kalitesi için projeksiyon kapısı içerir. Işığı seçici olarak dağıtabilen veya iletebilen projeksiyon kapısı, yüksek yoğunluktaki ışını sağlayan kızılötesi ve ultraviyole indirgeme araçlarıyla bir arada saçılma sıvı kristal malzemenin herhangi bir dizisinden, ışık emilimini en aza indirerek kararlı bir termal ortamdan oluşturulabilir.

Özellikleri

   Ek soğutma verimliliği, ek soğutma araçlarıyla sağlanır. Renk kontrolü ayrıca doygunluk kontrolü dahil olmak üzere birlikte çalışabilen ayarlanabilir düşük – yüksek ve bant genişliği, filtrelerini oluşturan dikroik filtre çarkları şeklinde sağlanır. Bir renk ölçümü geri bildirim sensörü ile sağlanır. Yoğunluk ölçüm geri besleme sensörü, mekansal olarak modüle edilmiş, değişken yoğunluklu, yansıtıcı kaplı bir karartma tekerleğini kontrol eder. Programlanabilir bir gobo sistemi gobo seçimi, oryantasyonu ve rotasyonu özelliklerine sahiptir.

 Yayılma Alanı

Bu yayılma, çeşitli aydınlatma uygulamaları için kullanılan ışık projektörleri ve özellikle sahne aydınlatma ve mimari, teşhir ve benzeri uygulamalarda görsel efektler, ışık düzeni üretimi ve projeksiyonu elde etmek için kullanılan projektörlerle ilgilidir.

Sahne Kullanımı

Aydınlatma projektörleri, örneğin sahne aydınlatmasında kullanılanlar, tipik olarak, yoğunluğu kontrol etmek veya ışını odaklamak veya boyutlandırmak, rengini değiştirmek veya ışın yönünü değiştirmek için bir veya daha fazla kontrol cihazı ile donatılmıştır. Modern çoklu parametre (otomatik) projektörler, tüm bu parametreler için kontroller ve daha fazlasını içerir.

Her ne kadar bu tür projektörler birçok uygulamada etkili bir şekilde çalışsalar da, üstesinden gelindiğinde ışıklandırma araçlarının ulaşabileceği görsel etkileri büyük ölçüde artırabilecek ve faydalarını diğer ortamlara genişletebilecek birtakım kısıtlamalardan muzdariptirler. Bu tür ilerlemelerin elde edilmesi için, kiriş oluşturma mekanizmasında, desenlerin izdüşümünde, ışık kaynağı ile ilişkili ısının yönetiminde, ışın renginin kontrolünde ve mevcut soğutma tekniklerinden türeyen gürültü seviyelerinde iyileştirmeler gereklidir. Etkili olabilmeleri için, bu iyileştirmelerin, çok hassas optik ve elektronik bileşenleri, fırın benzeri sıcaklıkları üretebilen bir ışık kaynağı ile birlikte barındıran, yoğun şekilde paketlenmiş, kompakt ve bazen oldukça hareketli bir yapıda çalışması gerekir.

Kontrol Edilebilir Desenler

Bir dizi aydınlatma kontrol uygulaması, kontrol edilebilir ışın şekilleri ve desenleri gerektirir. Sahne yapımlarında performans aydınlatması, örneğin, genellikle farklı kiriş modelleri ve / veya şekiller gerektirir. Bu amaçla, projektör ışını boyunca istenen görüntüyü oluşturmak için genellikle bir çıkıntı kapısı kullanılır. Tipik olarak, projeksiyon kapıları, belirli bir ışın konfigürasyonunu yansıtmak için ışın yolundaki şablonlar gibi işlev gören kepenkler veya oyulmuş maskeler olarak düzenlenir. Bilinen düzenlemeler, örneğin “gobos”, genellikle, seçilen bir deseni ışın yoluna döndürmek için bir tahrik mekanizması ile birlikte, dönme eksenini çevreleyen birkaç desen üretme elemanını içeren döner tertibatları içerir.

Bu düzenlemelerde, sadece sınırlı sayıda model mevcuttur, belirli bir ölçek yoktur ve çözünürlük de sınırlıdır. Fiziksel harekete bağımlılığı ile bağlantılı olarak, bu tip sistemdeki bir başka özellik, istenen bir modelin seçilip uygulanabildiği hızlılıktır. Sıvı kristal piksel dizileri, elektro-optik etkilerinden dolayı projeksiyon kapıları olarak potansiyel olarak faydalıdır ve çünkü neredeyse sınırsız sayıda yüksek çözünürlüklü görüntü teorik olarak hızlı ve kolay bir şekilde sentezlenebilir.

Isınmaya Karşı Korunaklıdır

Bazı aydınlatma uygulamalarında ısıtma etkilerinin azaltılmasında radyasyon, konveksiyon ve iletim kombinasyonlarını içerebilen bu ve diğer soğutma yöntemleri kullanılmıştır. Bununla birlikte, yüksek yoğunluklu projektörler ısı emici, sıcaklığa duyarlı sıvı kristal ışık valflerini korumak için bazı tekniklerin pratik kullanımı kanıtlanmamıştır.

Bu çevresel engeller ve polarizörlerin kullanımı yoluyla önemli miktarda ışık kaybından dolayı, ilgilenilen projeksiyon alanlarında sıvı kristal optiğin tam potansiyeli şimdiye kadar hiç görülmemiştir.